Motivatie-motor

07 juni 2023

Hoe zorg je er als leraar voor dat leerlingen (meer) gemotiveerd raken om te leren? En welke kennis en tools lever je als schoolleider aan zodat leraren hun onderwijs steeds beter kunnen maken? De Motivatie-motor helpt je concreet op weg.

Motivatie, en de onderliggende aspecten autonomie, competentie en verbondenheid, zijn belangrijke voorspellers van de succesvolle ontwikkeling van onze leerlingen. Gemotiveerde leerlingen leren makkelijker, halen betere resultaten en gaan met meer plezier naar school. De Motivatie-motor is een wetenschappelijk onderbouwd en cyclisch reflectie-instrument dat leraren kan helpen om aan de juiste knoppen te draaien zodat leerlingen (meer) gemotiveerd raken om te leren.  

Hoe werkt het?

De Motivatie-motor bestaat uit een stappenplan en twee vragenlijsten en is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (1985). Leraren kunnen er op een onderzoekende manier inspiratie mee opdoen om relevante interventies toe te passen. De tool geeft inzicht in hoe ze: 

  • de autonomie bij leerlingen kunnen vergroten;
  • hun gevoel van competentie kunnen versterken;
  •  verbondenheid kunnen creëren.

 

Downloads:

 

Zo zet je de tool in

Als schoolleider kun je de Motivatie-motor inzetten als leidraad voor de (door)ontwikkeling van leraren en hun onderwijs. Gebruik de tool bijvoorbeeld:

  • bij (de voorbereiding) van de jaargesprekken;
  • bij de selectie van scholing voor het team;
  • op studiedagen om het gesprek over motiverend onderwijs aan te gaan;
  • om leraren die zeer motiverend onderwijs geven op het podium te zetten.

 

Inspiratiebijeenkomst 'Meer doen met motivatie'

Op 20 januari j.l. vond de inspiratiebijeenkomst 'Meer doen met motivatie' plaats. De opname hiervan is hieronder terug te kijken. Tijdens de inspiratiebijeenkomst wordt het nut en de toepasbaarheid van het instrument de Motivatie-motor besproken. 

 

Samenwerking met Hogeschool Avans

Het stappenplan is gemaakt door leraren en schoolleiders van vier scholen die elkaar kennen van het Platform Eigentijds Onderwijs (PLEION). Zij hadden de behoefte om meer inzicht te krijgen in hoe je de motivatie bij leerlingen kunt bevorderen. Hun Motivatie-motor is gebaseerd op de Motivatie-motor van Avans Hogeschool, gemaakt door Lottie Raaijmakers (verbonden aan het lectoraat Brein en Leren) met een NWA Startimpuls subsidie aan de NeurolabNL route "Optimale condities voor leren". Het instrument werd ontwikkeld voor docenten in het hbo.

De Motivatie-motor van de PLEION-scholen kwam tot stand in samenwerking met Peter Verkoeijen (lector Brein en Leren van Avans Hogeschool) en Harold Bekkering (hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen).

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen over deze Motivatie-motor? Neem dan contact op met één van de makers (zie de laatste pagina in de tool) of met annaserraris@vo-raad.nl.