Sectorrapportage 2022: wat vinden betrokkenen uit het onderwijs belangrijk?

07 december 2022

Op 10 november presenteerden de PO-Raad en de VO-raad de sectorrapporages PO en VO 2022 met onder meer cijfers over het lerarentekort, kansengelijkheid, onderwijs op maat en het welbevinden van leerlingen. Het is de tweede sectorrapportage in deze vorm. We spraken erover met diverse onderwijsprofessionals zoals bestuurders, docenten en experts buiten de school. De komende weken zullen er meer interviews verschijnen.

 

‘Kansenongelijkheid zit ingebakken in het huidige onderwijssysteem’

In de Sectorrapportage is dit jaar een apart hoofdstuk gewijd aan kansengelijkheid. Daarin zijn uitstel van selectie en onderadvisering belangrijke thema’s. Mariëtte Hamer houdt zich in haar loopbaan in verschillende rollen bezig met kansengelijkheid.

Lees het uitgebreidere interview met Mariëtte Hamer

 

Edith Hooge: ‘Niet elk kind heeft dezelfde kans op goed onderwijs’

De Onderwijsraad ziet dat ons onderwijs onder druk staat. Dalende leerlingenprestaties, groeiende lerarentekorten en toenemende kansenongelijkheid vragen nú onze aandacht, zegt Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad. De data van de nieuwste Sectorrapportage weerspiegelen deze zorgwekkende ontwikkelingen.

Lees het uitgebreidere interview met Edith Hooge

 

 

Harald Huijssoon: ‘Schoolleider zijn is een ambacht’

De schoolleider heeft een belangrijke rol als het gaat om onderwijskwaliteit, zo staat in de Sectorrapportage VO. Harald Huijssoon, locatiedirecteur van het Bonhoeffer College in Enschede, is zich daar terdege van bewust: ‘Je kunt, nee, móet het verschil maken.’

Lees het uitgebreidere interview met Harald Huijssoon

 

Ilse van Eekelen, bestuurder van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SGOMB)

Ilse van Eekelen is sinds 2019 bestuurder van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SGOMB). Zij werkt nauw samen met andere bestuurders in de regio op het gebied van huisvesting. De nieuwste sectorrapportages PO en VO laten zien dat veel schoolgebouwen in Nederland zijn verouderd en dat 80% een binnenklimaat heeft dat niet voldoet aan de normen. Van Eekelen trekt op met andere bestuurders om gemeentes te overtuigen van het belang van goede, eigentijdse onderwijshuisvesting. ‘Het idee van klaslokalen langs een gang is achterhaald.’

Lees het uitgebreidere interview met Ilse van Eekelen

 

 

Kim Groothuis: ‘Het maakt uit of je als leraar trots bent op wat je doet’ 

Kim Groothuis (26) is leraar Nederlands op vmbo-school De Marke, Locatie Zuid in Deventer. Ze staat al sinds haar twintigste voor de klas. Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en het inzetten van digitale leermiddelen vindt ze essentiële onderdelen van het leraarsvak. Daarom volgt ze geen standaard lesmethode: “Techniekleerlingen willen geen teksten over paarden lezen.”

Lees het uitgebreidere interview met Kim Groothuis