Alle onderwerpen

Onderwerp

Burgerschapsonderwijs

De vo-sector wil het burgerschapsonderwijs naar een hoger plan brengen, om zo de burgerschapsvaardigheden van leerlingen in Nederland te versterken. Via het project 'Versterking burgerschap vo' heeft de VO-raad scholen de afgelopen jaren ondersteuning op dit vlak geboden; vanaf 1 juli 2022 wordt deze ondersteuning voortgezet vanuit het Expertisepunt Burgerschap. Daarnaast kondigde het kabinet in mei 2022 structurele jaarlijkse investeringen in onder meer burgerschapsonderwijs aan via het masterplan basisvaardigheden.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ van het kabinet is en komt ondersteuning beschikbaar voor po- en vo-scholen om een impuls te geven aan onder meer de burgerschapsvaardigheden van leerlingen. Zie voor meer informatie de themapagina 'Basisvaardigheden'. 

Expertisepunt burgerschap

Per 1 juli jl. is het project burgerschap vo van de VO-raad beëindigd. Voor actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs kunnen scholen voortaan terecht bij het Expertisepunt Burgerschap.

Hieronder licht de VO-raad het belangrijkste ondersteuningsaanbod - vanuit het project 'Burgerschap vo' van de VO-raad en andere partijen - uit. Op termijn zal dit aanbod allemaal een plek krijgen bij het Expertisepunt Burgerschap. 

Quickscan & toolbox burgerschap

Aan de hand van de QuickScan Burgerschap kan je als school bepalen waar je staat als het gaat om burgerschap en op welke onderdelen de school zich nog verder kan ontwikkelen. Vervolgens kan je hiermee aan de slag met behulp van de Toolbox Burgerschap. Deze toolbox biedt op de diverse thema's tips, links en informatie om een volgende stap te zetten.

Maatschappelijke diensttijd (MDT)

Steeds meer scholen zijn betrokken bij Maatschappelijke Diensttijd (MDT). MDT geeft jongeren de kans om zich te ontwikkelen op verschillende maatschappelijke vlakken, hun talenten te ontwikkelen, een bijdrage te leveren aan de maatschappij en nieuwe mensen te ontmoeten met verschillende achtergronden en leeftijden. Zo oefenen ze hun burgerschaps- en sociale vaardigheden in de praktijk. Ze doen dit in een traject van minimaal 80 uur in maximaal 6 maanden.  

Voorbeelden van MDT-trajecten zijn het opzetten van activiteiten voor eenzame ouderen, een sportproject voor kwetsbare jongeren organiseren of het bedenken van creatieve oplossingen voor een probleem in hun wijk.  

Hoe scholen kunnen meedoen 

Scholen kunnen zich op verschillende manieren verbinden met MDT.  

  • Scholen kunnen zelf een MDT-traject aan bieden tijdens schooltijd, onderwijstijd of in ruil voor studiepunten. Het MDT-traject kan bijvoorbeeld een invulling zijn van loopbaanoriëntatie of burgerschap. MDT kan ook worden ingezet voor jongeren die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs.  

  • Scholen kunnen ook meedoen door leerlingen door te verwijzen naar MDT als curriculaire activiteit. Of door MDT-organisaties een podium te geven tijdens een lesuur, zodat leerlingen kennis kunnen maken met MDT.  

Subsidie 

Scholen kunnen subsidie aanvragen om leerlingen deel te laten nemen aan een MDT- traject. Op dit moment staan er geen subsidierondes open voor MDT. 

Meer informatie 

Zie de verschillende praktijkvoorbeelden op de website 'Doe mee met MDT' die laten zien hoe MDT in het onderwijs eruit kan zien, en bekijk de MDT Onderwijs Toolkit. Ook kunnen scholen zich abonneren op de nieuwsbrief MDT

Bijeenkomsten

Zie hieronder actuele bijeenkomsten rond burgerschapsonderwijs: ​

Relevante websites

Tenslotte hieronder een overzicht van de websites van relevante initiatieven op het vlak van burgerschapsonderwijs: 

1 / 1

Volg ook de pagina van het Expertisepunt Burgerschap op LinkedIn: met actualiteiten, praktische tips, praktijkvoorbeelden en meer.