Alle onderwerpen

Onderwerp

Burgerschapsonderwijs

De vo-sector wil het burgerschapsonderwijs naar een hoger plan brengen, om zo de burgerschapsvaardigheden van leerlingen in Nederland te versterken. Via het project 'Versterking burgerschap vo' heeft de VO-raad scholen de afgelopen jaren ondersteuning op dit vlak geboden; vanaf 1 juli 2022 wordt deze ondersteuning voortgezet vanuit het Expertisepunt Burgerschap. Daarnaast kondigde het kabinet in mei 2022 structurele jaarlijkse investeringen in onder meer burgerschapsonderwijs aan via het masterplan basisvaardigheden.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ van het kabinet is en komt ondersteuning beschikbaar voor po- en vo-scholen om een impuls te geven aan onder meer de burgerschapsvaardigheden van leerlingen. Zie voor meer informatie de themapagina 'Basisvaardigheden'. 

Expertisepunt burgerschap

Per 1 juli jl. is het project burgerschap vo van de VO-raad beëindigd. Voor actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs kunnen scholen voortaan terecht bij het Expertisepunt Burgerschap.

Hieronder staat het belangrijkste ondersteuningsaanbod van het project burgerschap vo van de VO-raad uitgelicht. Op termijn zal dit ook een plek krijgen bij het Expertisepunt Burgerschap. 

Toolbox burgerschap

In een Toolbox Burgerschap heeft het project burgerschap vo divers ondersteuningsaanbod gebundeld. De toolbox is gevuld met tips, links en informatie om een volgende stap te zetten in het burgerschapsonderwijs.

Bijeenkomsten en trajecten

Zie hieronder actuele bijeenkomsten en trajecten rond burgerschapsonderwijs: 

  • Scholen kunnen hun leerlingen laten deelnemen aan een traject Maatschappelijke Diensttijd. Leerlingen doen dan praktijkervaring op bij een maatschappelijke organisatie, waarbij ze onder meer hun burgerschaps- en sociale vaardigheden in de praktijk kunnen oefenen. Zie voor meer informatie en subsiidiemogelijkheden de website 'MDT voor het onderwijs'.