Alle onderwerpen

Onderwerp

Burgerschapsonderwijs

De vo-sector wil het burgerschapsonderwijs naar een hoger plan brengen, om zo de burgerschapsvaardigheden van leerlingen in Nederland te versterken. Via het project 'Versterking burgerschap vo' heeft de VO-raad scholen de afgelopen jaren ondersteuning op dit vlak geboden; vanaf 1 juli 2022 wordt deze ondersteuning voortgezet vanuit het Expertisepunt Burgerschap. Daarnaast kondigde het kabinet in mei 2022 structurele jaarlijkse investeringen in onder meer burgerschapsonderwijs aan via het masterplan basisvaardigheden.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ van het kabinet is en komt ondersteuning beschikbaar voor po- en vo-scholen om een impuls te geven aan onder meer de burgerschapsvaardigheden van leerlingen. Zie voor meer informatie de themapagina 'Basisvaardigheden'. 

Expertisepunt burgerschap

Per 1 juli 2022 is het project burgerschap vo van de VO-raad beëindigd. Voor actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs kunnen scholen voortaan terecht bij het Expertisepunt Burgerschap.

Hieronder licht de VO-raad het belangrijkste ondersteuningsaanbod - vanuit het project 'Burgerschap vo' van de VO-raad en andere partijen - uit. Op termijn zal dit aanbod allemaal een plek krijgen bij het Expertisepunt Burgerschap. 

Quickscan & toolbox burgerschap

Aan de hand van de QuickScan Burgerschap kan je als school bepalen waar je staat als het gaat om burgerschap en op welke onderdelen de school zich nog verder kan ontwikkelen. Vervolgens kan je hiermee aan de slag met behulp van de Toolbox Burgerschap. Deze toolbox biedt op de diverse thema's tips, links en informatie om een volgende stap te zetten.

De Quickscan en Toolbox zijn recentelijk vernieuwd en worden nu beheerd door het Expertisepunt Burgerschap. De oude QuickScan Burgerschap vo van de VO-raad is niet meer toegankelijk. 

Praktijkvoorbeelden

Daarnaast kan inspiratie worden geput uit goede voorbeelden van hoe andere scholen invulling geven aan burgerschapsonderwijs.

'De politiek dichtbij - Hoe brengen leraren de politiek in de klas?
i

Hoe brengen leraren de politiek in de klas? Vier leraren die lesgeven in maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen, vertellen in het VO-magazine van november 2023 over hoe ze leerlingen enthousiasmeren voor politiek. Van het maken van een eigen politieke partij tot een politieke jongerendag op het gemeentehuis.

download
Werken met een transitieteam: "Schoolontwikkeling doen wij samen met docenten."
i

Met onder andere brede vorming wil RSG Enkhuizen (mavo, havo en atheneum) hun leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven in de maatschappij.

Praktijkvoorbeeld
27 februari 2023
"We leren leerlingen de kunst van het samenleven"
i

Op het Metis Montessori Lyceum is het vak Wereldburgerschap een rode draad door de schoolcarrière van leerlingen. 

Praktijkvoorbeeld
11 maart 2021
‘Levensecht leren’ leidt leerlingen op voor hun toekomst
i

Op CSG Ulbe van Houten geloven ze in ‘show, don’t tell’.

Praktijkvoorbeeld
16 september 2020
Videoportretten: burgerschapsonderwijs op diverse scholen
i

Sinds augustus 2021 zijn scholen verplicht om burgerschapsonderwijs aan te bieden. Om scholen te informeren en vooral ook te inspireren zijn er videoportretten gemaakt van scholen, die bij de inrichting van hun burgerschapsonderwijs gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten.

Video
30 november 2022
Publicatie '9 IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs met voorbeelden uit de praktijk (2021)
i

Deze publicatie bevat negen ijkpunten die je als checklist of spoorboekje kunt gebruiken bij het vormgeven van kwalitatief goed burgerschapsonderwijs.

download
Brochure 'Aandacht voor burgerschap' - praktijkvoorbeelden uit het vo (2020)
i

In de brochure 'Aandacht voor burgerschap' vind je voorbeelden van scholen die op eigen wijze, doelgericht en met resultaat werken aan hun burgerschapsopdracht.

download
1 / 0

Relevante websites

Tenslotte hieronder een overzicht van de websites van relevante initiatieven op het vlak van burgerschapsonderwijs: 

1 / 2

Volg ook de pagina van het Expertisepunt Burgerschap op LinkedIn: met actualiteiten, praktische tips, praktijkvoorbeelden en meer.