Alle onderwerpen

Onderwerp

Burgerschapsonderwijs

De vo-sector wil het burgerschapsonderwijs naar een hoger plan brengen, om zo de burgerschapsvaardigheden van leerlingen in Nederland te versterken. Via het project 'Versterking burgerschap vo' heeft de VO-raad scholen de afgelopen jaren ondersteuning op dit vlak geboden; vanaf 1 juli 2022 wordt deze ondersteuning voortgezet vanuit het Expertisepunt Burgerschap. Daarnaast kondigde het kabinet in mei 2022 structurele jaarlijkse investeringen in onder meer burgerschapsonderwijs aan via het masterplan basisvaardigheden.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ van het kabinet is en komt ondersteuning beschikbaar voor po- en vo-scholen om een impuls te geven aan onder meer de burgerschapsvaardigheden van leerlingen. Zie voor meer informatie de themapagina 'Basisvaardigheden'. 

Expertisepunt burgerschap

Per 1 juli jl. is het project burgerschap vo van de VO-raad beëindigd. Voor actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs kunnen scholen voortaan terecht bij het Expertisepunt Burgerschap.

Hieronder licht de VO-raad het belangrijkste ondersteuningsaanbod - vanuit het project 'Burgerschap vo' van de VO-raad en andere partijen - uit. Op termijn zal dit aanbod allemaal een plek krijgen bij het Expertisepunt Burgerschap. 

Quickscan & toolbox burgerschap

Aan de hand van de QuickScan Burgerschap kan je als school bepalen waar je staat als het gaat om burgerschap en op welke onderdelen de school zich nog verder kan ontwikkelen. Vervolgens kan je hiermee aan de slag met behulp van de Toolbox Burgerschap. Deze toolbox biedt op de diverse thema's tips, links en informatie om een volgende stap te zetten.

Tools

Ook kunnen scholen tools inzetten om het burgerschapsonderwijs verder te brengen.