Lidmaatschap & invloed

De VO-raad is er voor alle aangesloten schoolbesturen die een of meer scholen voor voortgezet onderwijs in stand houden.

De structuur van de VO-raad wordt in onderstaand schema weergegeven en staat beschreven in de statuten.

  • De VO-raad behartigt de belangen van álle schoolbestuurders, schoolleiders en -managers.
  • Speciaal voor leden is er het VO-congres over actuele praktijkgerichte onderwijsthema’s.
  • Bestuurders en schoolleiders ontvangen 7 keer per jaar gratis het VO-magazine.
  • De digitale nieuwsbrief VO-actueel bezorgt wekelijks het laatste nieuws.
  • De Helpdesk beantwoordt alle vragen over arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, managementvraagstukken en problemen uit de praktijk.
     

Mail voor meer informatie over het lidmaatschap van de VO-raad naar: bestuur@vo-raad.nl.