Praktijk & ondersteuning

Het programma Stap 2 van de VO-raad heeft sinds januari 2019 een vervolg gekregen in het nieuwe programma Voortgezet Leren, leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs. Ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en de ontwikkeling van de schoolorganisatie staat in dit programma centraal. De VO-raad verzorgt dit programma in samenwerking met Schoolinfo. Voortgezet Leren bevat onder meer activiteiten die eerder aangeboden werden binnen de projecten Leerling 2020, Maatwerk en Stap 2. De diverse instrumenten en diensten die vanuit het programma Stap 2 zijn ontwikkeld, blijven beschikbaar voor de scholen.

Schoolfie

Snel checken in hoeverre een ambitieus leerklimaat op uw school al is ontwikkeld? Doe dan de Schoolfie. Binnen tien minuten heeft u in grote lijnen zicht op waar u staat, wat er naar wens gaat en wat nog beter kan.

Voor inspiratie over hoe u aan verdere verbetering kunt werken, verwijzen we u naar de publicatie ‘Het pad van kwaliteit’. Hierin tonen 18 vo-scholen die deelnamen aan de toenmalige pilot ‘Naar een ambitieus leerklimaat’ van de VO-raad hoe zij aan de slag zijn gegaan met het onderwerp ‘ambitieus leerklimaat’.

Collegiale visitatie

Als school kunt u deelnemen aan een traject collegiale visitatie. Collega’s van andere scholen – getrainde peer-visitatoren – komen dan bij u op bezoek om mee te kijken en bevindingen te delen over de door u gestelde ontwikkelvraag. Zij geven u terug in hoeverre het beeld dat u van uw school schetst (o.a. in de Schoolfie) overeenkomt met wat zij zien tijdens de visitatie. Hun bevindingen geven u handvatten voor het realiseren van uw ambities.

Spiegel Personeel & School

Wilt u weten hoe medewerkers het strategisch HRM binnen uw organisatie ervaren? Ga dan aan de slag met de Spiegel Personeel & School. Deze online evaluatie is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en geeft een compleet beeld van de professionele ontwikkeling van uw school.

De Spiegel bestaat uit vier modules. In elke module wordt aandacht besteedt aan de school als lerende organisatie en de mate waarin het HR-beleid als ondersteunend wordt ervaren door medewerkers. De modules in de Spiegel zijn:

  • Medewerkerstevredenheid docenten
  • Medewerkerstevredenheid OOP
  • Realisatie van schooldoelen
  • Peoplemanagement door de teamleider

Hoe de Spiegel werkt, wordt in onderstaande animatie uitgelegd. 

Leernetwerken

Wanneer u zich verder wilt verdiepen in een specifiek thema kunt u aansluiten bij een leernetwerk. Dit kan naar aanleiding van de Schoolfie, collegiale visitatie of Spiegel Personeel & School, maar ook om aan de slag te gaan met een andere thema rondom de ontwikkeling van uw schoolorganisatie. In een leernetwerk zitten vijf tot tien scholen die van en met elkaar willen leren over de professionele schoolorganisatie.

Handreikingen strategisch HRM

Het programma Stap 2 ontwikkelde 5 handreikingen die u ondersteunen bij het vormgeven van goed strategisch personeelsbeleid, om zo uw onderwijsambities te bereiken. De handreikingen richten zich op 5 ambities: 'Meer differentiatie in de klas', 'Versterken ICT-vaardigheden en e-didactiek', 'Betere begeleiding startende leraren', 'Meer masteropgeleide leraren' en 'Meer bevoegd gegeven lessen'.

Trainingen en werksessies

Via het programma Voortgezet Leren kunt u deelnemen aan een waaier aan bijeenkomsten, trainingen en masterclasses. Een uitgebreide agenda vindt u hier

Animaties datagestuurd werken

Scholen die datagestuurd werken gebruiken data onder meer om gegevens over prestaties doelgericht en systematisch onderwijs te evalueren en verbeteren. Ter verduidelijking maakte Stap 2 samen met het ministerie van OCW vier animaties:

   

   

Projectleider Voortgezet Leren (strategisch HRM en lerende cultuur)

Jonah Opsteen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Projectleider Stap 2 (strategisch hrm en lerende cultuur)

Karen Oostvogel

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2