Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Strategisch HRM en organisatieontwikkeling
Vanuit de VO-raad ondersteunt het programma Stap 2 scholen bij de ontwikkeling tot professionele schoolorganisaties, die onderwijsambities koppelen aan organisatie- en personeelsbeleid. Dat doen we door kennis over organisatie- en personeelsbeleid uit het onderwijsveld te verzamelen en te delen met ons netwerk van vo-scholen. Ook ontwikkelen we praktische tools die iedere school kan gebruiken om binnen en buiten de school mogelijkheden tot professionalisering van de schoolorganisatie te onderzoeken.

Schoolfie

Snel checken in hoeverre een ambitieus leerklimaat op uw school al is ontwikkeld? Doe dan de Schoolfie. Binnen tien minuten heeft u in grote lijnen zicht op waar u staat, wat er naar wens gaat en wat nog beter kan.

Voor inspiratie over hoe u aan verdere verbetering kunt werken, verwijzen we u naar de publicatie ‘Het pad van kwaliteit’. Hierin tonen 18 vo-scholen die deelnamen aan de toenmalige pilot ‘Naar een ambitieus leerklimaat’ van de VO-raad hoe zij aan de slag zijn gegaan met het onderwerp ‘ambitieus leerklimaat’.

Collegiale visitatie

Als school kunt u deelnemen aan een traject collegiale visitatie. Collega’s van andere scholen – door Stap 2 getrainde peer-visitatoren – komen dan bij u op bezoek om mee te kijken en bevindingen te delen over de door u gestelde ontwikkelvraag. Zij geven u terug in hoeverre het beeld dat u van uw school schetst (o.a. in de Schoolfie) overeenkomt met wat zij zien tijdens de visitatie. Hun bevindingen geven u handvatten voor het realiseren van uw ambities.

Spiegel Personeel & School

Wilt u weten hoe medewerkers het strategisch HRM binnen uw organisatie ervaren? Ga dan aan de slag met de Spiegel Personeel & School. Deze online evaluatie is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en geeft een compleet beeld van de professionele ontwikkeling van uw school. Hoe het werkt wordt in onderstaande animatie uitgelegd. Bekijk ook de proceswijzer van de Spiegel.

Leernetwerken

Wanneer u zich verder wilt verdiepen in een specifiek thema kunt u aansluiten bij een leernetwerk in uw regio. Dit kan naar aanleiding van de Schoolfie, collegiale visitatie of Spiegel Personeel & School, maar ook om aan de slag te gaan met een andere thema rondom de ontwikkeling van uw schoolorganisatie. In een leernetwerk zitten vijf tot tien scholen die van en met elkaar willen leren over de professionele schoolorganisatie.

Handreikingen strategisch HRM

Stap 2 ontwikkelde 5 handreikingen die u ondersteunen bij het vormgeven van goed strategisch personeelsbeleid, om zo uw onderwijsambities te bereiken. De handreikingen richten zich op 5 ambities: 'Meer differentiatie in de klas', 'Versterken ICT-vaardigheden en e-didactiek', 'Betere begeleiding startende leraren', 'Meer masteropgeleide leraren' en 'Meer bevoegd gegeven lessen'.

Trainingen en werksessies

Stap 2 organiseert regelmatig trainingen en werksessies. Voor de komende periode organsieren we de volgende bijeenkomsten: 

Nieuwe trainingen en werksessies worden ook gecommuniceerd in de VO-actueel nieuwsbrief.

Regiocoördinatoren

De VO-raad telt acht regio’s. Per regio kunt u contact opnemen met onze regiocoördinatoren, die graag met u in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw school en u meer kunnen vertellen over de mogelijke ondersteuning vanuit Stap 2. Ook zijn de coördinatoren goed op de hoogte van de activiteiten van andere scholen en maken zij u wegwijs bij de start van uw traject.

Ledenadviseurs

Wilt u met een ervaringsdeskundige in gesprek over de ontwikkeling naar een professionele schoolorganisatie? Dan kan de regiocoördinator u koppelen aan een ledenadviseur. De ledenadviseur is een collega-schoolleider die voor u fungeert als sparring partner.

Animaties datagestuurd werken

Scholen die datagestuurd werken gebruiken data onder meer om gegevens over prestaties doelgericht en systematisch onderwijs te evalueren en verbeteren. Ter verduidelijking maakte Stap 2 samen met het ministerie van OCW vier animaties: