Project ‘Professionele leergemeenschappen’: wat heeft het de scholen opgeleverd?

24 januari 2018

De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de school als professionele organisatie; een organisatie waarin schoolleiders en leraren de ruimte krijgen om met en van elkaar te leren en samen te werken aan verdere (onderwijs)verbetering. Om een dergelijke lerende cultuur op scholen te stimuleren, hebben de Onderwijscoöperatie en VO-raad tussen 2014 en 2017 het project ‘Professionele leergemeenschappen’ opgezet. 14 scholen namen deel. In de onderstaande portretten vertellen zij over hun aanpak en wat een professionele leergemeenschap hen heeft gebracht.